jag som inte gillar karuseller

Korglutningen ur funktion pga databekymmer i första klassvagnen… Tack för det, o inga åksjuketabletter har jag… Funktionene korglutning e till för att motverka att vagnene kränger så mycket i kurvor. Så det e lite bergodalbana just nu:S

One thought on “jag som inte gillar karuseller”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *